Do czego służy inklinometr medyczny?

Duży goniometr jest prostym narzędziem wykorzystywanym w medycynie do pomiaru kierunku ruchu w stawach. Dzięki podziałce od 0 do 360 stopni umożliwia dokładne określenie kątów. Jest to niebywale funkcjonalne urządzenie w diagnostyce oraz monitorowaniu postępów fizjoterapii chorych. Goniometr stalowy budowa: Dzięki prostej konstrukcji, tani goniometr umożliwia precyzyjne pomiar kątów pomiędzy dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako punkt odniesienia, podczas gdy ramię mobilne jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Skala ulokowana na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, który planujemy zmierzyć. Podczas wykonywania badań – inklinometr medyczny istotne jest przestrzeganie odpowiednich wytycznych. Poniżej przedstawiam podstawowe kroki i wskazówki z użyciem goniometru:
1. Określenie pozycji członów w wskazanym wzorze odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów należy ustalić pozycję badanej kończyny lub stawu. Konieczne jest, aby badany znajdował się w pozycji komfortowej, a badacz miał jasny widok na teren, który będzie mierzony.
2. Wybór systemu odniesienia: Przydatne jest ustalenie układu odniesienia, w którym będą prowadzone pomiary. Dotyczy to także badanej kończyny, jak i jej sąsiednich części i innych struktur anatomicznych, jakie potrafią mieć realizowane pomiary.
3. Zrobienie testów w właściwym systemie odniesienia: Podczas pomiarów należy zachować spójność również wykonanie ich w właściwym układzie odniesienia. W wypadku stawów dwu- i trzyosiowych istnieje konieczność ustalenia, w jakiej płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma kluczowe znaczenie dla dokładności pomiarów.
4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki zdobyte podczas testów w których goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z systemem SFTR. Marka obecnego systemu składa się z pierwszych liter określających płaszczyzny, w których sprawdzane są ruchy:


S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał duże zastosowanie nie tylko w branży medycznej, lecz też w operacjach cywilnych i wojskowych. Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje na ten temat:
1. Zastosowanie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był stosowany do określania kierunku oraz kątów w nawigacji, głównie na morzu. Pomagał marynarzom określić położenie statku względem innych obiektów lub kierunku w jakim płynęli.
2. Wykorzystanie w wojsku: Inklinometr medyczny https://med-store.pl/sport-i-regeneracja/rollery-i-masazery/39/206 znalazł również użycie w działaniach wojskowych. Był użytkowany do wyznaczania zakresu i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr wykorzystywano też jako środek sygnalizacyjny w wojsku również w sprawach społecznych. Był użytkowany do określania pozycji konkurencyjna oraz do przenoszenia komunikatów za usługą sygnałów. Dzięki swojej wszechstronności również możliwościom pomiarowym, goniometr stalowy był znaczącym narzędziem w różnych dziedzinach, w tym też w dziedzinach połączonych z zaufaniem i obronnością.